2018_TSS_Site_Charts-Sweden-HistoryChart-1x

Kraftig ökning de senaste åren

Kompetensbristen i Sverige har ökat kraftigt till årets toppnotering. Sedan 2016 har ökningen varit hela sex procentenheter. Nivåerna har dock varierat sedan mätningens början 2006.

 

Film med fyra konkreta tips!

Stora arbetsgivare har svårast att hitta kompetens

Stora företag har betydligt svårare än mindre företag att få in tillräckligt med ansökningar och tillsätta sina tjänster. Men även små- och medelstora företag har problem med kompetensbristen. 

 

2018_TSS_Site_Charts-Sweden-SizeChart-2x

Bristyrken i Sverige 

Vi har främst brist på hantverkare, säljare, chaufförer,  sjukvårdspersonal, ingenjörer och tekniker. Majoriteten av de tio mest efterfrågade rollerna kräver gymnasieutbildning, men för en del yrken måste man även ha universitetsexamen. I framtiden kommer människor med enbart gymnasieutbildning behöva fortlöpande kompetensutveckling, eftersom de mer traditionella yrkena också kompletteras med ny teknik. Bristyrkena som ligger på plats 5-9 saknas i ungefär samma omfattning. Yrkenas inbördes ordning i listan bör därför tolkas med försiktighet.

60020008_Iconer_MPG_501x496px_1
60020008_Iconer_MPG_501x496px_2
60020008_Iconer_MPG_501x496px_3
60020008_Iconer_MPG_501x496px_4
60020008_Iconer_MPG_501x496px_5
60020008_Iconer_MPG_501x496px_6
60020008_Iconer_MPG_501x496px_7
60020008_Iconer_MPG_501x496px_8
60020008_Iconer_MPG_501x496px_9
60020008_Iconer_MPG_501x496px_10

Varför har arbetsgivarna kompetensbrist? 

De arbetsgivare vi har frågat berättar att de främsta orsakerna är att sökande saknar konkreta yrkeskunskaper och tillräcklig erfarenhet. Dessutom får arbetsgivarna in för får ansökningar.  

När företag digitaliserats och yrkesroller förändras blir det svårare att hitta kandidater med rätt mix av tekniska kunskaper och mänskliga förmågor. Kommunikation, samarbete, problemlösning är egenskaper som idag värderas högt. 

 

2018_TSS_Site_Charts-Sweden-DriveChart-1x
Förklaringar
  •  Annat/vet ej
  •  Företagsrelaterad orsak
  •  Förväntar sig bättre förmåner
  •  Förväntar sig högre lön
  •  Kandidater saknar rätt egenskaper
  •  Kandidater saknar rätt förmågor
  •  Saknar tillräcklig erfarenhet 
  •  Inte tillräckligt många sökande 

Så kan ni lösa kompetensbristen  

Idag krävs snabbare och mer riktade insatser än tidigare för att hitta rätt kompetenser. Genom att ligga steget före med en effektiv strategi kan arbetsgivare hitta rätt talanger. 

Våra råd för att möta kompetensbristen är att investera i lärande och utveckling, hitta rätt kompetenser externt, skapa nätverk av gig-jobbare och hjälp människor att gå vidare och växla upp till nya roller inom eller utanför organisationen.

Bygg
1_Build-01

 

INVESTERA I LÄRANDE OCH UTVECKLING 

Köp
2_Buy-01

 

HYR IN RÄTT KOMPETENS  

Låna
3_Borrow-01

 

SKAPA NÄTVERK AV GIG-JOBBARE 

Växla
4_Bounce-01

 

VÄXLA TILL FÖRÄNDRADE ELLER NYA ROLLER 

What Does Success Look Like?

Learn how ManpowerGroup has helped organizations from around the world address their toughest talent shortage challenges.

MPG_CS_DL_Template_USA

[ADD COUNTRY NAME]: orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor case studies need separate captions.

MPG_CS_DL_Template_NZ

[ADD COUNTRY NAME]: orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor case studies need separate captions.

MPG_CS_DL_Template_North America

[ADD COUNTRY NAME]: orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor case studies need separate captions.

Diskutera utmaningar kring kompetensbrist med oss 

Varje organisation har unika utmaningar kring kompetensbrist och behov av anpassade lösningar. ManpowerGroup är en global aktör inom bemanning och rekrytering. Varje år hjälper vi flera miljoner människor i över 80 länder att hitta nytt jobb. Vi hjälper också hundratusentals företag att attrahera, utvärdera, utveckla och behålla attraktiva medarbetare.

Ta reda på hur vi kan hjälpa just din organisation att behålla attraktiva medarbetare i vår digitala värld.  

Kontakta oss

006Meeting