Temp Check

Covid-19 har haft en enorm inverkan på den globala arbetsmarknaden och även här i Norden. Det som började som en hälsokris har också orsakat en ekonomisk kris.

Krisen verkar bli en katalysator för förändringar i arbetslivet, mot ökad flexibilitet, snabbare digitalisering och större fokus på hälsa än tidigare. Pandemin har skyndat på transformationen av arbetslivet och kommer fortsätta att göra det.

I ManpowerGroups undersökning från oktober 2020 har 2150 svenskar, norrmän och finländare sagt sitt om hur deras jobbsituation påverkats av pandemin.

covid-19-norden
jobbvardag-sverige
aldre-mer-oroliga-covid-19

NYTT FOKUS PÅ JOBBET

En femtedel av svenskarna anser att de är mer produktiva på arbetsplatsen. Det tycker män i större uträckning än kvinnor. Medarbetarna värderar högt både att träffas och umgås (49%) och samarbeta (45%).

AdobeStock_361232392 (1) [Converted] GEN Z_Final-01

1AV3

svenskar tycker att det är lättare att dela upp arbete och fritid när de arbetar på den fysiska arbetsplatsen. 

Girl on Couch

5AV10

av Sveriges tjänstemän skulle vilja kunna arbeta hemifrån efter pandemin. Det vanligaste är att man vill jobba hemifrån en till två dagar per vecka.

Work Family