Kompetensrevolutionen är i full gång!

WEF_SkillsRevolution_4.0_cover-copy_4_rgbVärlden digitaliseras och automatiseras, gamla jobb försvinner och helt nya jobb tillkommer. Vad leder det till och hur kan vi tillsammans hantera den snabba förändringen?

Vår senaste globala undersökning, Skills Revolution 4.0 Humans Wanted: Robots Need You, visar att hela 93 procent av alla företag och organisationer i Sverige planerar att öka eller behålla antal anställda, mot bakgrund av automatiseringen. I stället för att dra ner på arbetstillfällen investerar företag i digital teknik, flyttar arbetsuppgifter till robotar och skapar nya jobbmöjligheter. Samtidigt skalar företag och organisationer upp, för att medarbetarna ska kunna prestera i nya roller. 

Trender på arbetsmarknaden

Kompetensrevolution handlar om att tekniken förändrar arbetssätten och kompetensbehoven ändras snabbt, vilket i sin tur leder till en ökad global talangbrist som kan få en negativ effekt på produktivitet, hållbarhet och tillväxt. Globala siffror visar att 54 procent av alla medarbetare kommer att behöva någon form av vidareutbildning till 2022. 10 procent kommer att behöva omskolning med mer än ett års utbildning*. Samtidigt tycker 51 procent av arbetsgivarna i Sverige att det är svårt att vidareutbilda medarbetare till den tekniska kompetens som krävs i framtiden. (*Källa: WEF 2018 Future Jobs Report). 

Hur agerar företagen?

Svenska företag och organisationer har positiva planer för framtiden.

  • 91 procent av arbetsgivarna planerar att vidareutbilda sin personal.
  • 87 procent av arbetsgivarna planerar att anställa för att få in ny kompetens.
  • 46 procent av arbetsgivarna planerar att ta in gig-jobbare, men hela 87 procent av svenskarna kan tänka sig att jobba på annat sätt än i traditionell tillsvidareanställning, vilket är en möjlighet för arbetsgivarna.  
  • 65 procent av arbetsgivarna kommer att hjälpa medarbetarna till att byta roller internt. 

Strategier för att framtidssäkra kompetensen 

Vad kan företag och organisationer göra aktivt för att ligga steget före och lösa kompetensbristen? Vi har sammanställt  sju konkreta tips som vägleder er mot rätt strategier. Sju tips för framtidssäkrad kompetens

5 Skraddarsy utbildning_442x280

Automation skapar jobb - trenden är här för att stanna

Automatisering är alltså inte ett hot mot jobben, tvärt om. Företag som digitaliserar och automatiserar har en positiv tillväxt som i sin tur leder till fler och nya jobb. 38 procent av de svenska arbetsgivarna planerar att automatisera olika typer av arbetsuppgifter de närmaste två åren, och 9 procent av dessa företag kommer att skapa fler jobb som följd av automatiseringen. 

Vår rapport Skills Revolution 4.0 Humans Wanted: Robots Need You, baseras på en undersökning från 2018 där 19,417 arbetsgivare (varav 303 från Sverige) i 44 länder förutspår hur automatisering kommer att påverka antalet anställda i deras organisationer under de närmaste två åren.

Framtidssakra er komeptens_944x284