Kompetensrevolutionen 2.0

Arbetsmarknaden och jobben digitaliseras i snabb takt, vilket kan låta skrämmande. Men mycket pekar på att det faktiskt kommer leda till att fler jobb skapas. Kombinationen mellan mänskliga förmågor och digitala färdigheter är receptet för att klara sig bra på framtidens arbetsmarknad, enligt ManpowerGroups nya rapport Skills Revolution 2.0.

Idag går vi in i en kompetensrevolution där det är nyckeln till framgång att hitta rätt balans mellan teknik, talang och mänskliga förmågor.

När företagen digitaliserar kommer de att behöva fler människor

De flesta arbetsgivare globalt säger att antalet anställda i deras företag kommer att förbli detsamma eller öka under de närmsta två åren till följd av digitaliseringen deras organisation. Endast 10% räknar med att minska arbetskraften som ett resultat av automatisering.

Nya uppgifter – digitaliseringen påverkar vad vi gör

Såväl uppgifter som hela yrken förändras i grunden av digitalisering och automatisering. Vissa uppgifter försvinner, nya kommer till. Idag tror man att effekten av automatiseringen framförallt blir ändrade uppgifter. Det ställer andra krav på oss och på vår kompetens.

Image - Half Width 442x280.jpg

Mänskliga förmågor – viktigare än någonsin

Automatisering är inte ett hot mot jobben – för de som har rätt förmågor. Arbetsgivare letar redan nu efter personer med ”mjuka” förmågor, som inte går att ersätta med digitala tjänster och verktyg. Det är just blandningen av high-tech och high-touch som behövs. Högst värderar arbetsgivare kommunikations-, samarbetes- och problemlösningsförmågor. Omkring en fjärdedel av arbetsgivarna tycker också att dessa förmågor är svårast att hitta.

Som väl är, rankar sig svenska folket högt inom just sådana ”mjuka” förmågor. Ungefär hälften av svenskarna tycker att de är mycket bra på just detta.

Källa: Manpower Work Life, 1707 svarande feb-mars 2018. https://www.manpowergroup.se/Work-Life/

Vår rapport Skills Revolution 2.0, baseras på en undersökning av 20 000 arbetsgivare i 44 länder hur automatisering kommer att påverka antalet anställda i deras organisationer i de närmaste två åren.

Image- Full width 944x287.jpg