Vad är det som får någon att trivas på en arbetsplats? Inte bara lite grann, utan så mycket att arbetsplatsen faktiskt kan benämnas som drömarbetsplats. Vi tog reda på det i vår senaste Work Life-undersökning där 3981 personer deltog i undersökningen och svarade på frågor om sin drömarbetsplats.

Fåtal på drömarbetsplatsen

Endast 10 procent av svenskarna jobbar idag på sin drömarbetsplats. Drömarbetsplatsen kännetecknas av bra kollegor och en bra chef, det är de två faktorer som väger tyngst när svenskarna tittar på sin drömarbetsplats. Men även om det inte ens är 1 av 10 som jobbar på sin drömarbetsplats så anger 47 procent att deras nuvarande arbetsplats är ganska lik drömarbetsplatsen.

Är du nyfiken på vilka möjligheter det finns för dig att hitta din drömarbetsplats? Se våra lediga tjänster hos Manpower. 

Hitta drömarbetsplatsen 

WL_Drömarbetsplatsen_2020_HR

Bra kollegor och bra chef viktigast 

Drömarbetsplatsen kännetecknas av kollegor och en chef som vi trivs med. Det är faktiskt till och med viktigare än att ha meningsfulla arbetsuppgifter. Därför blir det extra positivt att undersökningen visar att vi trivs med våra kollegor och att 37 procent av oss är övertygade om att vi uppfattas positivt som kollega.

65 procent av svenskarna tycker att bra kollegor är avgörande för att känna att de jobbar på sin drömarbetsplats, medan över hälften, 53 procent, uppger en bra chef som viktig, tätt följt av meningsfulla arbetsuppgifter (52%).

Bra lön kommer på fjärde plats (46 %) över de främsta faktorerna för en drömarbetsplats och en tredjedel säger att ”möjligheten att påverka arbetets innehåll” viktig. Däremot tycks närheten till jobbet (16%) och inflytandet över styrningen av företaget man på (10%) jobbar vara mindre viktigt.

Förtroendet för närmaste chefen är tillsynes rätt högt. 7 av 10 säger sig ha mycket högt (30%) eller ganska högt förtroende (37%) för sin chef. Resterande, 3 av 10, har inte särskilt högt förtroende (21%) eller inget förtroende alls (8%).

New 6002 0024 MP_Dromjobbet_Block_Hubspot2

Jobbyte i sikte? Då är du inte ensam

I början av 2020 uppgav 1 av 3 att de helt säkert tänkte byta jobb det närmaste halvåret. Ytterligare 31 procent gick i tankarna på att byta jobb, vilket innebär att hela 6 av 10 hade lust att planera det nya året med att byta arbetsgivare.

Dessutom är män är något mer bytesbenägna än kvinnor. Hur många som sedan hejdats av hälsokrisen är inte känt. Sannolikt finns ett uppdämt behov efter krisen.

Mer utveckling på jobbet!

Tidigare Work Life-undersökningar visar återkommande att kompetensutveckling går hand i hand med att trivas och vilja stanna på sitt jobb. Det finns också ett tydligt samband mellan känslan att sitta fast i sin roll och att vilja få mer fortbildning av arbetsgivaren.

Hos oss kan du få betald utbildning inom ditt specialistområde via Experis Academy

Utvecklas genom Experis Academy

New 6002 0024 MP_Dromjobbet_Block_Hubspot4

 

Kollegorna och trivseln på jobbet

9 av 10 säger att de trivs mycket bra eller ganska bra med kollegorna på jobbet. När de tillfrågade betygsätter sig själva som kollegor är det framförallt de unga under 30 år som visar på gott självförtroende. Över hälften, 54 procent, tror att de uppfattas mycket positivt av kollegorna.

Denna siffra sjunker successivt med åldern. Bland de mellan 30-45 år är motsvarande siffra 41 procent och för personer över 46 år tror 33 procent att de uppskattade av sina kollegor. Endast 3 procent av de svarande tror att de uppfattas ganska eller mycket negativt på jobbet.

MP_Drömarbetsplatsen_Kollegor_2020_HR

Många har också gott självförtroende när de betygsätter sig själva som kollegor, särskilt unga under 30 år. Över hälften, 54 procent, tror nämligen att de uppfattas mycket positivt av kollegorna på arbetsplatsen.

Motsvarande siffra för personer 30–45 år är 41 procent, och 33 procent för de över 46 år. Bara 3 procent av alla svarande i undersökningen tror att de uppfattas ganska eller mycket negativt.

Det finns några gemensamma faktorer som respondenterna ser som positiva på sin arbetsplats. Det är framförallt ”förmågan att klara av svårigheter med en blandning av styra och målmedvetenhet” (43%) som de lyfter fram, men även att kollegorna lyssnar på varandra (40%) och nyfikenhet inför nya idéer, färdigheter, teknologier och metoder (36%), är faktorer som ses som styrkor. 1 av 3 säger också att kontinuerligt lärande och ”tålmodighet och ihärdighet” sånt som kännetecknar deras nuvarande arbetsplats.

6002 0024 MP_Drömarbetsplatsen_Gnäll_2020


Gnäll på jobbet

Nästan hälften av svenskarna, 46 procent, tycker att det gnälls mycket på deras jobb, och de flesta anser att det är ett arbetsmiljöproblem.

Det är framförallt arbetsmiljön (43%), vad man gör på jobbet (43%) och chefen (38%) som ger upphov till mest missnöje. Även aktuella händelser (26%), arbetsrelationer (26%) och politik i allmänhet (12%) är vanliga ”gnälliga” samtalsämnen.

Dessutom leder gnäll till dålig arbetsmiljö – 7 av 10 tycker att gnäll är arbetsmiljöproblem.

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Sedan 2007 har vi varje år ställt frågor till svenska folket om deras syn på arbete, karriär och viktiga frågor som är kopplade till arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under december 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 3 878 personer har svarat på undersökningen.