Drömarbetsplatsen 2019 

Vad är det som får någon att trivas på en arbetsplats? Inte bara lite grann, utan så mycket att arbetsplatsen faktiskt kan benämnas som drömarbetsplats. Vi tog reda på det i vår senaste Work Life-undersökning där 2307 personer deltog i undersökningen och svarade på frågor om sin drömarbetsplats.

Läs vårt faktablad här

Fåtal på drömarbetsplatsen

Endast 7 procent av svenskarna jobbar idag på sin drömarbetsplats. Drömarbetsplatsen kännetecknas av bra kollegor och en bra chef, det är de två faktorer som väger tyngst när svenskarna tittar på sin drömarbetsplats. Men även om det inte ens är en av tio som jobbar på sin drömarbetsplats så anger 40 procent att deras nuvarande arbetsplats är ganska lik drömarbetsplatsen.

Är du nyfiken på vilka möjligheter det finns för dig att hitta din drömarbetsplats? Se våra lediga tjänster hos Manpower. 

Hitta drömarbetsplatsen 

New 6002 0024 MP_Dromjobbet_Block_Hubspot1

Bra kollegor och en bra chef är viktigast 

Drömarbetsplatsen kännetecknas av kollegor och en chef som vi trivs med. Det är faktiskt till och med viktigare än att ha meningsfulla arbetsuppgifter. Därför blir det extra positivt att undersökningen visar att vi trivs med våra kollegor och att 37 procent av oss är övertygade om att vi uppfattas positivt som kollega.

New 6002 0024 MP_Dromjobbet_Block_Hubspot2

Jobbyte i sikte? Då är du inte ensam.

Nästan var tredje svensk, 29 procent, planerar absolut för att byta jobb det närmaste halvåret. Det är en ökning med 10 procentenheter, jämfört med samma period för tre år sedan. De som är stressade eller inte får tillräckligt med utvecklingsmöjligheter är också de som vill byta jobb.

Mer utveckling på jobbet!

Tre av fyra, 74 procent, skulle vilja ha mer utbildning på jobbet. I dag lägger de allra flesta, 40 procent, en dag eller mindre om året på olika typer av kompetensutveckling visar vår undersökning. Det finns också ett tydligt samband mellan känslan att sitta fast i sin roll eller att vilja få mer fortbildning av arbetsgivaren och viljan att byta jobb.

Via Experis Academy har du möjlighet till betald utbildning inom ditt specialistområde.

Utvecklas genom Experis Academy

New 6002 0024 MP_Dromjobbet_Block_Hubspot4

Drömchefen är en tydlig, lyhörd coach

98 procent av de som deltog i undersökningen säger att det är viktigt att ha en bra chef på jobbet. Och svenska folkets favoritchef är lyhörd, tydlig och coachande. Chefen betyder mycket för att skapa en drömarbetsplats och överlag verkar svenskarna nöjda med sina chefer. Hela 73 procent ger sin närmaste chef mycket eller ganska bra betyg. Och de som är missnöjda med chefen planerar i mycket högre utsträckning att byta jobb. De är också mer stressade på jobbet.

New 6002 0024 MP_Dromjobbet_Block_Hubspot6  

Kollegorna och trivseln på jobbet

93 procent anser att kollegorna spelar stor roll för trivseln på jobbet. Lika många trivs också bland kollegorna på sitt nuvarande jobb och tror att de uppfattas positivt av sina kollegor. 

New 6002 0024 MP_Dromjobbet_Block_Hubspot5

Men vem är då energitjuven?

Om 90 procent är övertygade om att de uppfattas positivt som kollega, hur kommer det sig då att 48 procent också anger att de har en energitjuv på jobbet? För energitjuvar verkar det finnas på svenska arbetsplatser, närmare hälften anger att de har en energi på jobbet. Men då är det positivt att komma ihåg att i princip alla också anger att de trivs med sina kollegor!

New 6002 0024 MP_Dromjobbet_Block_Hubspot7 

Om Manpower Work Life

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel. Sedan 2007 har vi varje år ställt frågor till svenska folket om deras syn på arbete, karriär och viktiga frågor som är kopplade till arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under januari 2019 och omfattade anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 2307 personer svarade på undersökningen.